Welkom bij uw huisarts

Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan 024- 6412563
Buiten openingstijden belt u bij spoed de huisartsenpost 0900-8880

24 juni 2021

Registratie vaccinaties

Wanneer u door de huisarts bent gevaccineerd registreert de huisarts deze vaccinatie. Indien u toestemming heeft gegeven om de vaccinatiegegevens te delen met het RIVM worden deze gegevens doorgestuurd. In de automatische verwerking van de registratiegegevens blijkt het helaas voor te komen dat er een andere datum aan de vaccinatie is gekoppeld. Ook is in een aantal gevallen een vaccinatie met Pfizer geregistreerd, in plaats van met het AstraZenecavaccin dat u van de huisarts heeft gehad. Hierdoor kan het zijn dat u uw vaccinatiegegevens nog niet kan in zien, of dat deze niet volledig kloppen.

We werken er samen met onze ICT leverancier hard aan om deze gegevens zo snel mogelijk te corrigeren. We vragen hiervoor uw geduld. Mocht u door de vertraagde registratie in de problemen komen, omdat u bij voorbeeld gebruik moet maken van uw vaccinatiepaspoort, dan kunt u contact opnemen met de assistente. Zij zal samen met u kijken hoe we dit tijdelijk via een andere weg kunnen oplossen.

 

7 juni 2021

Aangepast advies tweede vaccinatie

Afgelopen week is het advies over de tweede vaccinatie na infectie met het Coronavirus aangepast.

U heeft aan één vaccinatie voldoende:

  • Als u COVID-19 heeft gehad vóór de eerste vaccinatie. Nadat u besmet was met het coronavirus heeft uw lichaam antistoffen tegen het virus gemaakt. Met één vaccinatie na een infectie met het coronavirus maakt uw lichaam nóg meer antistoffen aan. Zo veel dat een tweede vaccinatie dan niet meer nodig is. Uitzondering hierop zijn mensen die horen bij de medisch hoog-risico groepen met een ernstige vermindering van het afweersysteem.

Als u COVID-19 heeft gehad de eerste vaccinatie is het advies nog wel om de tweede vaccinatie te halen. We weten niet of één vaccinatie voldoende beschermt als je daarna COVID-19 hebt gekregen.

Let op: u hoeft de assistente niet te bellen om u af te melden als u COVID-19 heeft gehad en dit via de GGD is vastgesteld. De GDD geeft deze informatie aan ons door, het wordt dan geregistreerd in ons systeem.

We registreren alle mensen die bij ons één of twee vaccinaties krijgen. Helaas kunnen we nog niet doorgeven wanneer u aan één vaccinatie voldoende zou hebben voor het verkrijgen van een Coronapaspoort. We werken er met onze ICT leverancier aan om te zorgen dat dit zo snel mogelijk kan.

 

25 mei 2021

Vaccinatiedata

Afgelopen week is het advies voor de tweede vaccinatie met AstraZeneca aangepast. De tweede vaccinatie kan tussen 4-12 weken na de eerste vaccinatie worden gegeven. Er zijn op dit moment geen leveringsproblemen. Als u uw vaccinatie bij de huisarts krijgt blijft de datum die op uw uitnodiging staat daarom ongewijzigd.

We zien u dus graag op de geplande prikdatum!

Heeft u twijfels of u het vaccin wilt krijgen? Kijk dan op de nieuwe coronavaccinatie keuzehulp: www.coronavaccinatie-keuzehulp.nl

Helaas is er geen keuze mogelijk welk vaccin u krijgt. Het is de bedoeling om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccin. Neem dus de eerste uitnodiging altijd aan.

 

11 april 2021

AstraZeneca vaccin
De afgelopen week is het AstraZeneca vaccin weer uitgebreid in het nieuws geweest. Naar aanleiding van de zeldzame bijwerkingen is besloten het vaccin niet meer te geven aan mensen onder de 60 jaar. De Gezondheidsraad adviseert wel dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca zoals gepland de tweede prik kan halen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik met AstraZeneca.

We begrijpen dat alle ontwikkelingen veel vragen oproepen. Om extra drukte aan onze telefoon te voorkomen vragen we u om bij vragen over de vaccinaties contact op te nemen met het landelijke informatienummer: 0800-1351. Ook kunt u kijken op de website van de rijksoverheid waar antwoorden op de meest gestelde vragen over de vaccinaties staan.

Wachttijd telefoon
Door de Corona pandemie moeten de assistentes aan de telefoon meer vragen stellen dan anders. Dit zorgt voor langere wachttijden aan de telefoon. Dit spijt ons, en tegelijkertijd vragen wij uw begrip hiervoor.

 

19 maart 2021

Vaccinaties tegen COVID-19 hervat

Het AstraZeneca vaccin is veilig bevonden. De vaccinaties zullen aankomende week worden hervat.

Had u een uitnodiging voor dinsdag 16 maart, dan wordt de nieuwe vaccinatiedatum dinsdag 23 maart.
Had u een uitnodiging voor donderdag 18 maart, dan wordt de nieuwe vaccinatiedatum donderdag 25 maart.

Het tijdstip van uw uitnodiging blijft gelijk.

 

15 maart 2021

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd
De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is voorlopig (t/m 28 maart) stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa. Dit betekent dat alle geplande vaccinaties in onze praktijk tussen 15 en 29 maart niet doorgaan.
Onze huisartsenpraktijk heeft mensen die geboren zijn in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger) en mensen met het syndroom van Down die thuis wonen uitgenodigd om te worden geprikt met AstraZeneca-vaccin. Daarnaast worden zorgverleners door de GGD gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Heeft u van ons een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie?
Uw afspraak voor vaccinatie bij de huisarts gaat niet door. U hoeft niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. Houdt u de website in de gaten voor verdere ontwikkelingen. De nieuwe vaccinatiedatum zal hier vermeld worden op onze website. Houd deze dus in de gaten. Het tijdstip waarop u uitgenodigd was voor uw vaccinatie zal gelijk blijven. Er zijn geen andere vaccins dan AstraZeneca beschikbaar.

Behoort u niet tot een van de groepen die hierboven zijn genoemd, maar heeft u wel een afspraak voor vaccinatie bij de GGD? Uw vaccinatieafspraak bij de GGD gaat dan gewoon door, want de GGD gebruikt daarvoor andere vaccins.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen bellen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden:

RIVM.nl

www.thuisarts.nl

 

3 maart 2021

We krijgen veel vragen over de vaccinatie tegen Corona door de huisarts.
U kunt de antwoorden op de meestgestelde vragen vinden in deze informatie van het RIVM.

 

15 december 2020

Corona-maatregelen in de praktijk tot en met 19 januari
De huidige afspraken gaan door!
Nieuwe afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen met de huisarts ingepland.

Een vraag of bezoek aan de huisarts: wat moet ik weten?

Maatregelen noodzakelijk i.v.m. toenemende corona besmettingen

17 november 2020

De huisartsenpraktijk heeft haar deuren weer gesloten i.v.m. het toenemend aantal corona besmettingen.

Wilt u aanbellen als u een afspraak heeft? De assistent(e) zal u dan binnenlaten. We verzoeken u alleen en liefst vlak voor uw afspraak de praktijk binnen te gaan. Indien noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Gedurende het bezoek aan de praktijk verzoeken wij u een eigen mondkapje te dragen. Daarnaast is het desinfecteren van de handen belangrijk! Wij verzoeken wij daarna niet meer uw gezicht en uw mobiele telefoon aan te raken.

U wordt dringend verzocht bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, koorts en benauwdheid altijd de praktijk te bellen!

We merken in toenemende mate dat mensen niet eerlijk hun klachten melden. Dat zorgt voor onveilige situaties. Er is in de praktijk een speciaal daarvoor ingerichte spreekkamer. We helpen u dan in beschermende kleding.

NB bij spoed neem altijd contact op met de praktijk.

Wanneer u gezondheidsklachten heeft belt u de praktijk. We zullen de klachten zo goed mogelijk beantwoorden op de best passende manier. Dit kan zijn door middel van een telefonisch consult, een
beeldbelconsult via het programma WeSeeDo, of een eConsult. Indien nodig maken we een afspraak op de praktijk.

Telefonisch consult
Op dit moment bellen de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes veel. De ervaring leert dat een deel van de vragen over uw gezondheid zo goed kunnen worden beantwoord.

E-consult via beveiligde mail of een telefonische afspraak inplannen
Voor een eConsult kunt u zich alleen tot de huisarts richten. De assistente screent alle eConsulten en kan deze soms zelf afhandelen, of zo nodig doorsturen aan de praktijkverpleegkundige.
Voor de service van het eConsult maakt u een eigen account via onze website (rechtsboven: patiëntenomgeving) of via de app uwzorgonline.
Met dit account kunt u ook herhaalrecepten aanvragen.

U kunt ook een telefonische afspraak met de huisarts inplannen via de webagenda. Het gaat alleen om telefonische afspraken! Voor een bezoek aan de praktijk belt u de praktijk.

Beeldbelconsult
Voor de service van WeSeeDo ontvangt u uitleg en instructies van de assistente die de afspraak voor u inplant. De ervaring leert dat het werken met geelbellen makkelijk gaat. U ontvangt een e-mail met de afspraak, drukt op de knop en er is verbinding met de dokter.

Lichamelijk onderzoek
Het kan ook voorkomen dat de klacht vraagt om een lichamelijk onderzoek. We zullen dan een inschatting maken op welk moment en op welke locatie dit het beste kan. Hierbij maken we een onderscheid tussen klachten door een infectie met het Corona virus, klachten en een mogelijke infectie met het Corona virus, en klachten zónder een mogelijke infectie met het Corona virus.

Team Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan

Regel vandaag nog het delen van medische gegevens!
Voor de behandeling van oa het coronavirus en andere spoedeisende klachten is het belangrijk dat de Huisartsenpost en/of de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis beschikt over uw medische gegevens.

Ze kunnen medische gegevens alleen inzien als u hiervoor toestemming geeft.
De huisarts en de apotheek heeft belangrijke informatie over uw gezondheid. Met uw toestemming kunnen zij deze informatie delen met andere zorgaanbieders. Maar zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor een behandeling. En alleen als u dat goed vindt.

Hoe werkt het
Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen – 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen.
Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio’s. De zorgaanbieders kunnen je medische gegevens alleen binnen uw regio delen en bekijken.

Toestemming
Als u toestemming geeft, meld de huisarts uw burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt. Kom je bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met je BSN zoeken in de verwijsindex: welke zorgaanbieders delen welke medische informatie over u?
Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor uw behandeling.

Hoe geef je toestemming
1 via het bijgevoegde toestemmingsformulier
2 online via de website volg je zorg

Voor meer informatie over uitwisseling van medische gegevens kijk op de website Volg je zorg of bel de Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan.

De huisartsenpraktijk werkt met beeldbellen en eConsult
In verband met het coronavirus willen we het bezoek aan de praktijk zoveel mogelijk beperken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Heeft u gezondheidsklachten en heeft u behoefte deze klachten toch op korte termijn te bespreken met uw huisarts of een van de medewerkers. Dan kan dit via eConsult. Dit kan via de app Uwzorgonline of via de website Bronckhorstlaan (patiëntenomgeving).
Na uw registratie controleren we uw gegevens voordat u het account kunt gebruiken.

De huisarts en het personeel kunnen via beeldbellen uw klachten bespreken en beter beoordelen.
Wanneer u belt leggen ze u kort uit hoe het werkt. Het enige dat u nodig heeft is een e-mailadres en een mobiele telefoon.

Uw huisarts in Wijchen

Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan is een huisartsenpraktijk waar reguliere medische zorg wordt geleverd. Wij werken volgens de richtlijnen van onze beroepsgroep, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij willen voor onze patiënten een kundige, betrokken en laagdrempelige huisarts zijn. Een open, eerlijke en gelijkwaardige communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. Lees hier meer over onze visie.

Naast het behandelen en adviseren bij ziektes proberen wij u als uw huisarts ook te motiveren om er een gezonde levensstijl op na te houden. Wij streven naar uw lichamelijk, psychisch en maatschappelijk welbevinden en willen samen zorg dragen voor een gezonde toekomst.

Tot ziens op de praktijk van uw huisarts in Wijchen!

S. Pullen, C. Diemel en M. Cluitmans

Patiëntenportaal

Wij werken met een beveiligde patiëntenomgeving. Hiermee regelt u veilig uw zorg online.
Binnen deze omgeving kunt u:

  • Afspraken inplannen bij de huisarts
  • Herhaalrecepten aanvragen
  • Vragen stellen

De digitale patiëntenomgeving maakt gebruik van een veilig, besloten netwerk. Als u hier gebruik van wilt maken, hoeft u slechts eenmaal te registreren. Na registratie ontvangt u per sms of mail een bevestigingscode. Deze code dient u online in te voeren en is er een extra beveiliging van uw persoonlijke medische gegevens. U dient zich voor elke service apart aan te melden.

Patiëntenomgeving

WEES ALTIJD SNEL OP DE HOOGTE VIA ONZE NIEUWSBRIEF

Bekijk onze laatste nieuwsbrieven