Wratten

Als u wratten heeft kunt u die op afspraak bij de doktersassistentes laten aanstippen met stikstof (bevriezen).

Twijfelt u of een wrat of bultje wel aangestipt mag worden, maak dan eerst een afspraak bij uw huisarts. Daar kunt u ook bespreken of het aanstippen de beste behandeling is voor uw wrat, of dat een andere behandeling is aangewezen.