Urine-onderzoek

Als u last denkt te hebben van een blaasontsteking, dan kunt u bij de assistente uw urine inleveren voor onderzoek.

Het is belangrijk dat de urine goed is opgevangen. Het moet de eerste ochtendurine zijn, het midden van de straal, opgevangen in een schoon, hiervoor bestemd potje (dus geen jam- of medicijnenpotje). Een geschikt potje kunt u bij de assistente vragen.

Na het opvangen van de urine willen wij deze zo snel mogelijk onderzoeken. Bent u niet in de gelegenheid om de urine voor 10:00 uur naar de praktijk te brengen, bewaar hem dan zolang in de koelkast.

De urine zal door de assistente direct worden getest op blaasontsteking (nitriettest). Als deze test een blaasontsteking aantoont, kunt u meteen een behandeling hiervoor krijgen. Als deze test geen uitsluitsel geeft, dan zetten we de urine een dag en een nacht in de stoof (dipslide). U kunt via het patiëntenportaal (of de app uwzorgonline) een eConsult c.q. bericht sturen naar de assistentes of de dokter met de vraag of de uitslag al bekend is. Het kan ook zijn dat de assistente u vraagt om terug te bellen voor de uitslag.

Wanneer u regelmatig een blaasontsteking heeft en uw klachten herkent, geeft dat dan aan bij de assistente. Dan kan zij in overleg met de huisarts eventueel besluiten van het urine-onderzoek af te zien en direct te behandelen.