Ouderenzorg

Zoals dat in de hele maatschappij het geval is, is ook onze praktijk aan het vergrijzen. Reden om wat extra aandacht te besteden aan onze ouder wordende populatie. Ouderen van tegenwoordig hebben vaak de behoefte om zolang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Echter door de toenemende leeftijd zullen zich ook meer problemen gaan voordoen. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen onze ouderen populatie te ‘screenen’ op kwetsbaarheid. Dit gebeurt met een vragenlijst, hierbij worden aan de ene kant ziektes en problemen, en aan de andere kant zelfredzaamheid en sociale ondersteuning geïnventariseerd.

In onze praktijk is Hanny Egberts de verpleegkundige die zich bezig houdt met ouderenzorg. Zij kan bij u de kwetsbaarheid in kaart brengen en u helpen met oplossingen te zoeken voor uw situatie, met betrekking tot het voorkomen van ziektes, mobiliteit en vallen, het ondersteunen van eenzaamheid en geheugenproblemen. Soms kunnen vervelende omstandigheden makkelijker worden opgelost door er samen over te praten of actie te ondernemen. Valt u binnen deze doelgroep, dan zal praktijkverpleegkundige Hanny Egberts contact met u opnemen voor een huisbezoek. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

Daarnaast is er een mogelijkheid tot het aanmelden voor de digitale app VIP. Door middel van VIP kunnen de patiënt/familie/mantelzorgen en ook de betrokken hulpverleners, via een beveiligde ICT weg, informatie met elkaar delen en de zorg beter op elkaar afstemmen.

Als u bij meerdere hulpverleners betrokken bent en u wilt gebruik maken van VIP, kunt u dat kenbaar maken bij de huisartsenpraktijk.