Visie

Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan is een huisartsenpraktijk waar reguliere medische zorg wordt geleverd. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van onze beroepsgroep, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij willen voor onze patiënten een kundige, betrokken en laagdrempelige huisarts zijn. In het contact streven wij naar een open, eerlijke en gelijkwaardige communicatie.Naast het behandelen en adviseren bij ziektes proberen wij u ook te motiveren om er een gezonde levensstijl op na te houden. Wij streven naar een lichamelijk, psychisch en maatschappelijk welbevinden van onze patiënten en hopen hiermee zoveel als mogelijk samen zorg te dragen voor een gezonde toekomst.

Contact opnemen

Voor vragen komen wij graag met u in contact.