Bloedvatonderzoek (Doppler)

Wanneer de huisarts twijfel heeft over de doorstroming van de slagaders in de benen, dan kunt u in aanmerking komen voor een bloedvatonderzoek (Doppler). Dit onderzoek kan aantonen (of uitsluiten) of u een vernauwing heeft in uw bloedvaten in uw benen. Dit heet claudicatio, of perifeer arterieel vaatlijden, in de volksmond ook wel bekend als ‘etalagebenen’. De praktijkverpleegkundigen Hanny Egberts en Mieke Verstijnen voeren dit onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek zal de bloeddruk zowel aan de armen als de benen gemeten worden. Aan de armen gebeurt dat zoals u gewend bent (met bloeddrukmeter en stethoscoop). Aan de benen gebeurt dat met de bloeddrukmeter en een Doppler-apparaat. Dit is een soort echo van de bloedvaten in de benen. De bloeddrukband komt om de kuit te zitten en het Doppler-apparaat meet op de voet met wat gel ertussen.
Na het onderzoek zal de verpleegkundige de uitslag bespreken met de huisarts, waarna u een advies krijgt over de behandeling. Het onderzoek neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Rookt u? Dan vragen wij u om minimaal 2 uur voor het onderzoek niet te roken.