Astma/COPD

Bloeddruk
Heeft u een hoge bloeddruk waarvoor u medicijnen gebruikt? Dan is het verstandig uw bloeddruk elke 3 maanden te laten controleren. Dit kan op het bloeddrukspreekuur, dat door de doktersassistente uitgevoerd wordt. Zij zal uw bloeddruk meten, lengte en gewicht bepalen en inventariseren of u klachten heeft van de bloeddruk of uw medicijnen. Jaarlijks zal er een uitgebreider onderzoek plaatsvinden met ook bloed- en urineonderzoek. Na de controle zullen de resultaten worden besproken met uw huisarts en wordt de behandeling zonodig aangepast.

Na een hart- of vaatziekte
Heeft u een hart- of vaatziekte gehad? Dan is het extra belangrijk dat het risico op herhaling zoveel mogelijk wordt beperkt (cardiovasculair risicomanagement, CVRM). De controle van de bloeddruk zal dan bij de praktijkverpleegkundige Hanny Egberts plaatsvinden. Naast de reguliere controle’s, zoals die ook plaatsvinden bij het reguliere bloeddrukspreekuur, is er extra aandacht voor leefstijl (roken, gewicht, voeding en bewegen).