Ons team

Bij huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan Wijchen werken 2 huisartsen en een praktijkmanager, 3 praktijkverpleegkundigen en  6 doktersassistentes.

Daarnaast is er elk jaar een andere huisarts in opleiding.

Praktijkverpleegkundigen / praktijkondersteuners

Bij onze praktijk werken drie praktijkverpleegkundigen. Deze ondersteunen de huisartsen in het bieden van zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen.

Mieke Verstijnen begeleidt mensen met suikerziekte, longemfyseem (COPD) of astma. Hanny Egberts is gespecialiseerd in ouderenzorg en het controleren van mensen die een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt. Maaike van Haalen houdt zich bezig met ouderenzorg, diabetes. Tevens ondersteunen alle drie praktijkverpeegkundigen u met het veranderen van uw leefstijl en bij het stoppen met roken.

Agnes van Schaick is de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) . De POH GGZ richt zich op het signaleren, begeleiding van lichte psychische klachten zoals piekeren, somberheid, angstklachten of werkstress/burn-out, De POH GGZ begeleidt daarnaast mensen in het omgaan met chronisch psychische klachten en psychosociale problemen. De praktijkondersteuner GGZ doet dit na verwijzing en in samenwerking met de huisarts. Ook geeft ze advies over mogelijke verwijzing naar andere professionals en organisaties.

Mieke Verstijnen

Hanny Egberts

Agnes van Schaick

Maaike van Haalen