Astma controles en spirometrie uitgesteld

 In Uncategorized

De praktijkverpleegkundige voert de komende maanden alleen astma controles en spirometrie uit bij klachten. De standaard astmacontroles zijn de komende maanden uitgesteld in verband met de corona besmettingen.

Recent Posts