Eigen medische gegevens voor patiënten toegankelijk in 2020

 In 2019, Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten in Nederland kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. De patiënten krijgen daardoor meer grip op hun gezondheid. Om de online inzage mogelijk te maken in de eerstelijnszorg is het vierjarige programma ‘OPEN’ opgezet. ‘ OPEN’  ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties op praktische wijze zodat het plannen en invoeren van de benodigde ICT-aanpassingen goed kan verlopen. Daarmee worden zorgverleners geholpen om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van inzagerecht en gegevensbescherming, die vanaf 1 juli 2020 van kracht zijn.

OPEN is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Zodra er meer bekend is over het programma zullen wij u verder informeren.

Recent Posts