Hoest spreekuur

 In 2018, Nieuws

In de herfst en winter vragen veel mensen de huisarts om even naar de longen te luisteren. De
doktersassistente en de huisarts werken nauw samen in deze extra drukke tijd. Eerst stelt de
doktersassistente u vragen en doet wat voorbereidend onderzoek, daarna komt de dokter naar de
longen luisteren. Deze stelt de diagnose en bespreekt met u het plan van aanpak.

Recent Posts