Per 1 januari duurt een consult maximaal 15 minuten

 In 2019, Nieuws

De huisartsen willen u als patiënt goede zorg bieden. Door de gemiddelde duur van het consult te
verlengen heeft de dokter meer tijd voor u. Bovendien streven we er op deze manier naar om
langere wachttijden door uitloop van het spreekuur te beperken.

Vanaf januari werkt de huisarts niet meer met een enkel of dubbel consult. Ieder consult kan vanaf 1
januari tussen de 5 en 15 minuten duren. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan vraagt de dokter of u
een nieuwe afspraak wilt inplannen bij de balie.

Nb voor afspraken met de praktijkverpleegkundige of de doktersassistente kan de tijd van een
consult wel afwijken van de maximaal 15 minuten. De medewerkers informeren u hierover.

Recent Posts